Про нас

Громадська організація «Україно – Американська асоціація працівників вищої школи»  або Ukrainian – American association of College Educators є громадською організацією, що діє на підставі Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого законодавства України та свого Статуту.

Асоціація є добровільним об’єднанням громадян України та інших країн світу, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує представників освітянської професії – викладачів та адміністраторів вищих учбових закладів, науковців, публічних діячів та інших осіб.

Завдання асоціації налагоджувати, розвивати та підтримувати  прямі міжнародні контакти і зв’язки; здійснювати обмін досвідом, співробітництво з міжнародними організаціями такого ж напрямку діяльності; проводити конференції, семінари та інші заходи; здійснювати обміни делегаціями молоді, вчених, дослідників, викладачів, фахівців різних галузей знань; приймати і  реалізовувати  проекти і  програми Асоціації для реалізації їх на території України та за її межами.

Для досягнення мети своєї діяльності Асоціація концентрує зусилля на реалізації таких основних  завдань як:

участь у розробці та реалізації різних освітніх проектів  і програм, спрямованих на формування нового культурно-освітнього простору в Україні, підтримка проектів і програм міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти;

формування середовища професійного спілкування для українських викладачів різних дисціплін з колегами за кордоном, сприяння активізації інформаційного обміну шляхом проведення міжнародних конференцій та обмінів, стажувань та навчання, сприяння пропаганді наукових і культурних досліджень та винаходів;

сприяння розвитку культурних та освітніх зв’язків між Україною та країнами Північної Америки шляхом співробітництва представників Асоціації з міжнародними організаціями, участь в спільних проектах і програмах;

– сприяння розвитку співробітництва між організаціями, що здійснюють   аналогічну діяльність як на національному, так і міжнародному рівнях, а також створенню і організаційному оформленню коаліцій цих організацій для досягнення конкретних  цілей в підвищені якості професійної підготовки працівників української вищої школи та їх персонального зростання;

створення і підтримка банку даних про міжнародних професійних експертів в галузі правової, фінансової, культурної, науково-технічної, освітньої, соціальної, педагогічної і інших видів діяльності, консультації і експертні висновки яких можуть використовуватися всіма зацікавленими в одержанні таких послуг;

сприяння підвищенню значимості англомовної освіти в умовах сучасного соціально-економічного та культурного розвитку України;

пошуки фінансової підтримки освітніх програм і проектів, сприяння в проведенні дослідницької та аналітичної діяльності в галузі вищої освіти, організації науково-практичних конференцій, семінарів, та інших заходів з метою вдосконалення англомовної освіти і підготовки українских викладачів;

розробка та реалізація спільних програм обміну та стажування правників вищої школи Україні та колег із країн Північної Америки (Сполучені Штати та Канада).

Членство в Асоціації

Членами Асоціації можуть бути фізичні особи або колективи, визначені п. 4.3 цього Статуту, які поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Асоціації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.  Членство в Асоціації є індивідуальним і колективним.

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що досягли 18 років, які підтримують мету і завдання Асоціації.

Колективними членами Асоціації можуть бути викладацьки колективи вищих учбових закладів, не державні організацій, що підтримують мету і завдання Асоціації, вони будуть діяти як відділення Асоціації.

Члени Асоціації мають рівні права та несуть рівні обов’язки.

Статут-титулка

Статут Громадської організації