Перше засідання правління UAACE

22 березня 2015 року відбулось перше засідання правління новостворенної Україно-Американської Ассоціації працівників вищої школи. Було затверджено розподіл обов’язків між членами правління та обрано голову ассоціації – Крисоватого Андрія Ігоревича. Обговорено плани роботи на поточний рік.