МАНІФЕСТ Весняної Школи Буковель-2017 “Майстерня Постіндустріальної Освіти” та Круглого столу “Українські освітні трансформації у глобальному контексті: ініціативи “знизу””

Учасники Буковельської Весняної Школи-2017 “Майстерня Постіндустріальної Освіти” та Круглого столу “Українські освітні трансформації у глобальному контексті: ініціативи “знизу””, які поєднали освітян і представників бізнесу з України, Північної Америки та Європи, як результат спільного навчання на основі інноваційних моделей, обміну ідеями, дискусій та дебатів, проголошують наступний МАНІФЕСТ.

Світ переживає перехід до постіндустріальної епохи, де ринкова і суспільна цінність створюється на основі унікальних ідей, високорівневих досліджень, творчого самовираження, демократичної співпраці і навчання протягом життя. В цьому контексті, та з огляду на геополітичні та соціально-економічні процеси, Україна підійшла до точки життєво важливого ціннісного вибору, від якого залежить траєкторія і якість її майбутнього розвитку.
Ми бачимо місію освіти як локомотива культурно-ціннісних та інституціональних змін. Для подолання загрози нагромаджуваного відставання, освіта України не може дозволити собі дотримуватися традиційної для неї наздоганяючої стратегії. Натомість, вона має зробити якісний прорив, активно впроваджуючі найновіші здобутки світової науки і практики у сфері постіндустріального навчання, за наступними напрямами:

  • – технологічним, який полягає у застосуванні високотехнологічних форм навчання і підвищенні цифрових компетенцій
  • – колаборативним – який базується на соціально-конструктивістському підході та відкритому обміні думками між всіма учасниками навчального процесу
  • – автентичним – який передбачає застосування проблемно-орієнтованого підходу і активних досліджень для вирішення контекстних завдань, актуальних для самих студентів та громад
  • – глобалізованим – який базується на міжнародному залученні, партнерствах, крос-культурній обізнаності та мультилінгвальності
  • – демократизуючим – який зменшує прояви ієрахічних відносин, сприяє самовираженню, лідерству, відповідальності і критичному мисленню.

      Ми закликаємо освітянське і студентське товариство всіляко залучатися до впровадження моделі постіндустріального навчання в Україні – через власні ініціативи та міжнародні партнерства, не очікуючи директив і формалізації.

          Ми віримо, що атмосфера складних соціально-економічних викликів у поєднанні з лідерством, колаборативністю, гідністю і талантом може створити потужний імпульс для проривних інновацій задля входження України до сім’ї конкурентоспроможних, соціально стабільних країн, які динамічно розвиваються на основі високих технологій, демократичних інститутів та гуманістичних цінностей.

(Автор тексту О.Михайленко. підтримано усіма учасниками обох форумів)