Серебрянський Дмитро Миколайович

Директор НДІ фінансового права, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
Народився 2 липня 1980 року в селі Коболчин Сокирянського району Чернівецької області.
У 2001 році закінчив Буковинський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси».
З 01.07.2001 р. по 29.08.2001 р. працював у фінансовому управлінні Сокирянської районної державної адміністрації на посаді спеціаліста першої категорії бюджетного відділу фінансового управління Сокирянської РДА (присвоєно 15 ранг державного службовця та прийнята присяга).
Після отримання досвіду роботи в державній службі перейшов на наукову та викладацьку діяльність у Буковинський державний фінансово-економічний інститут, у якому до листопада 2002 року працював асистентом кафедри фінансів та банківської справи.
З листопада 2002 року до березня 2012 року обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента кафедри державних фінансів Національної академії ДПС України, старшого наукового співробітника, начальника відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України.
З березня 2012 року переведений на посаду заступника директора з міжнародних зв’язків НДІ фінансового права.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринкових умовах”.
Брав участь у написанні 14 науково-дослідних тем на замовлення ДПС України, Міністерства фінансів України та інших організацій, зокрема трьох тем як науковий керівник та двох як відповідальний виконавець.
Брав активну участь у робочих групах з розробки проекту Податкового кодексу України, з підготовки науково-практичних та навчально-методичних посібників з питань реформування податкової та бюджетної системи України (створених наказами Міністерства фінансів України).
Є автором і співавтором понад 90 наукових праць: 3 науково-практичних коментарів до Бюджетного та Податкового кодексів (у тому числі як керівник робочих груп з написання окремих розділів), 9 колективних монографій, 6 навчальних посібників, понад 30 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, та інших друкованих праць.
З 2005 року є членом профспілкового комітету Національного університету ДПС України.
Нагороджений нагрудним знаком ДПА України «За честь і службу» (2011 р.). Неодноразово відзначений подяками, грамотами, почесними грамотами Державної податкової адміністрації України, Національного університету ДПС України та іншими органами центральної виконавчої гілки влади.
Сфера наукових інтересів: публічні фінанси; податки та податкова політика; інвестиційна та інноваційна діяльність; амортизаційна політика; податкове стимулювання інвестиційної діяльності; конкурентоспроможність національної економіки та системи оподаткування.